logoYAMAHA Hudební škola
Náhradový a rezervační systém YAMAHA
logo Dětské skupiny Špalíček
Rytmické krůčky k hudbě
(od 4 do 6 let)


Program volně navazuje na program První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let.

Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky.

Důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

Při praktických hudebních aktivitách (zpěv, základy hry na zobcovou flétnu, hra na rytmické a rytmicko-melodické nástroje) děti získávají základní hudební vědomosti, dovednosti a návyky, které mohou později využít v navazujících instrumentálních programech. Učební materiály představují pracovní sešit a CD s hudebními doprovody, které slouží jako motivace pro domácí opakování.
Rytmické kručky k hudbě
🎂  Doporučený věk:              
děti ve věku od 4 do 6 let
👪  Počet dětí ve skupině:     
8-10 dětí s doporučeným doprovodem
🕒  Učební doba:                    
vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
🏠   Vyučujeme na pobočce:
Kolín,  Čáslav
🗂  Učební materiál:                
pracovní sešit včetně doprovodného CD
Rytmické krůčky k hudbě
(od 4 do 6 let)
Program volně navazuje na program První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let.

Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky.

Důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

Při praktických hudebních aktivitách (zpěv, základy hry na zobcovou flétnu, hra na rytmické a rytmicko-melodické nástroje) děti získávají základní hudební vědomosti, dovednosti a návyky, které mohou později využít v navazujících instrumentálních programech. Učební materiály představují pracovní sešit a CD s hudebními doprovody, které slouží jako motivace pro domácí opakování.
  ------------------------------------------------------------------------------------------
🎂
  Doporučený věk: děti od 4 do 6 let
👪  Děti ve skupině:   8-10 dětí s doporuč. doprovodem
🕒  Učební doba:       lekce 45 minut jednou týdně
🏠  Pobočka:              Kolín, Kutná Hora, Čáslav
🔠  Obsah učiva:        tematické písně, intonace, rytmické
                                      hry, hra na hudební nástroje,
                                      hry spojené s poslechem hudby
🗂  Učební materiál:  pracovní sešit s doprovodným CD

🎂  Doporučený věk:              
děti ve věku od 4 do 6 let
👪  Počet dětí ve skupině:     
8-10 dětí s doporučeným doprovodem
🕒  Učební doba:                    
vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
🏠   Vyučujeme na pobočce:
Kolín,  Čáslav
🗂  Učební materiál:                
pracovní sešit včetně doprovodného CD