logoYAMAHA Hudební škola
Náhradový a rezervační systém YAMAHA
logo Dětské skupiny Špalíček
První krůčky k hudbě
(od 18 měsíců do 4 let)


V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům v jejich vývoji. Děti se učí lépe ovládat svoje tělo, získávají dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a roste jejich sebevědomí.

Děti prožívají témata blízká jejich věku, jako například „cestování“, „město a ulice“, „příroda“, „zvířata“, „jídlo a pití“, „moje tělo“… Ke každému tématu je připravena píseň, báseň a pohybová hra.

Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa.

Učební materiály představují barevná leporela s písněmi a básněmi a CD s nazpívanými písněmi.
První kručky k hudbě

🎂  Doporučený věk:              děti ve věku od 18 měsíců do 4 let
👪  Počet dětí ve skupině:    8-12 dětí v doprovodu rodičů či prarodičů
🕒  Učební doba:                    vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
🏠  Vyučujeme na pobočce: Kolín, Kutná Hora, Čáslav
🔠  Obsah učiva:                    tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje,
                                                   pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti
🗂  Učební materiál:               leporela včetně CD s písněmi


První kručky k hudbě
🎂  Doporučený věk:              
děti ve věku od 18 měsíců do 4 let
👪  Počet dětí ve skupině:     
8-12 dětí v doprovodu rodičů či prarodičů
🕒  Učební doba:                    
vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
🏠   Vyučujeme na pobočce:
Kolín, Kutná Hora, Čáslav
🗂  Učební materiál:                
leporela včetně CD s písněmi
První krůčky k hudbě
(od 18 měsíců do 4 let)
V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům v jejich vývoji. Děti se učí lépe ovládat svoje tělo, získávají dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a roste jejich sebevědomí.

Děti prožívají témata blízká jejich věku, jako například „cestování“, „město a ulice“, „příroda“, „zvířata“, „jídlo a pití“, „moje tělo“… Ke každému tématu je připravena píseň, báseň a pohybová hra.

Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa.

Učební materiály představují barevná leporela s písněmi a básněmi a CD s nazpívanými písněmi.
  ------------------------------------------------------------------------------------------
🎂
  Doporučený věk: děti od 18 měsíců do 4 let
👪  Děti ve skupině:   8-12 dětí s rodiči nebo prarodičů
🕒  Učební doba:       lekce 45 minut jednou týdně
🏠  Pobočka:              Kolín, Kutná Hora, Čáslav
🔠  Obsah učiva:        tematické písně, rytmické hry,
                                      elementární hra na nástroje,
                                      pohyb. hry spojené s poslechem
                                      hudby, výtvarné a pracovní činnosti
🗂  Učební materiál:  leporela včetně CD s písněmi

🎂  Doporučený věk:              
děti ve věku od 18 měsíců do 4 let
👪  Počet dětí ve skupině:     
8-12 dětí v doprovodu rodičů či prarodičů
🕒  Učební doba:                    
vyučovací lekce 45 minut jednou týdně
🏠   Vyučujeme na pobočce:
Kolín, Kutná Hora, Čáslav
🗂  Učební materiál:                
leporela včetně CD s písněmi